Zatezne kamate 2018. godine

 

Utvrđene su nove stope zateznih kamata za 2018. godinu, a koje se primjenjuju od 1.7.2018. do 31.12.2018. godine.

Zatezne kamate iznose (prema zakonu o obveznim odnosima):

 1. Između poduzetnika i između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik: 8,82% godišnje
 2. Između trgovaca i između trgovaca i osobe javnog prava: 8,82% godišnje
 3. Između osoba od kojih barem jedna osoba nije trgovac: 6,82% godišnje
 4. Zakonske zatezne kamate za neplaćene javne prihode: 6,82% godišnje
 5. Zakonske zatezne kamate za više plaćene javne prihode: 6,82% godišnje

 


Utvrđene su nove stope zateznih kamata za 2018. godinu, a koje se primjenjuju od 1.1.2018. godine do 30.6.2018. godine.

Zatezne kamate iznose (prema zakonu o obveznim odnosima):

 1. Između poduzetnika i između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik: 9,09% godišnje
 2. Između trgovaca i između trgovaca i osobe javnog prava: 9,09% godišnje
 3. Između osoba od kojih barem jedna osoba nije trgovac: 7,09% godišnje
 4. Zakonske zatezne kamate za neplaćene javne prihode: 7,09% godišnje
 5. Zakonske zatezne kamate za više plaćene javne prihode: 7,09% godišnje

 

 • Ako rok  plaćanja nije ugovoren, u tom slučaju se primjenjuje zakonski rok plaćanja od 30 dana od kada je dužnik primio račun, tj. od dana kad je roba dostavljena i/ili usluga izvršena.

 

 • Ako dužnik, uz glavnicu, duguje troškove i kamate, dug se podmiruje po redu:
 1. troškovi, pa
 2. kamate i zatim
 3. glavnica

 

 • Prema Zakonu o kamatama za obračun godišnje zakonske kamate koriste se sljedeće formule:
  K=(C * p * n)/100,
  K=(C * p * d)/36.500 i
  K=(Cxpxd)/36.600 (ova formula se primjenjuje za 2016. godinu jer veljača ima 29 dana)
  K = zatezna kamata, p = stopa zatezne kamate, C = glavnica, n = broj godina, d = broj dana

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.


Odgovori