Uplatni računi (IBAN) za određene poreze i doprinose za trgovačka društva

Uplatni računi (IBAN) za određene poreze i doprinose za trgovačka društva


 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR68

Poziv na broj: 1201 – OIB

 


 

POREZ NA DOBIT

Račun grada ili općine prema sjedištu trgovačkog društva.

Model: HR68

Poziv na broj: 1651 – OIB

VARAŽDIN – IBAN: HR4710010051747216062

ČAKOVEC – IBAN:HR7510010051706016069

ZAGREB – IBAN:HR5510010051713316067

Pronađite grad ili općinu i broj računa (IBAN) za uplatu putem tražilice porezne uprave klikom na sljedeću poveznicu: POREZ NA DOBIT

 


 

PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Račun grada ili općine prema sjedištu trgovačkog društva.

Model: HR68

Poziv na broj: 1406 – OIB

VARAŽDIN – IBAN: HR1410010051747212000

ČAKOVEC – IBAN: HR1510010051706012008

ZAGREB – IBAN: HR1110010051713312009

Pronađite grad ili općinu i broj računa (IBAN) za uplatu putem tražilice porezne uprave klikom na sljedeću poveznicu: PRIREZ POREZU NA DOHODAK

 


 

ČLANARINA HGK

Članarina se uplaćuje mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

IBAN: HR8510010051700052620

Model: HR67

Poziv na broj: OIB – oznaka trgovačkog društva – razdoblje

 

 


 

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Račun grada ili općine prema sjedištu trgovačkog društva.

Model: HR67

Poziv na broj: OIB

Kako se određuje iznos mjesečne članarine TZ?

Za početak potrebno je utvrditi osnovicu. Osnovica za trgovačka društva (i fizičke osobe), koja su obveznik obračuna i plaćanja poreza na dobit, je ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka. Djelatnosti koje su obveznik plaćanja članarina razvrstavaju se u tri skupine prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama NN 121/16, članak 4. i 5. (u nastavku teksta: Zakon).

 1. korak: Utvrditi osnovnu, tj. pretežitu djelatnost.
 2. korak: Utvrditi u kojoj se skupini nalazi djelatnost (broj skupine i da li je članak 4. ili 5. Zakona).
 3. korak: Utvrditi mjesto (prema sjedištu trgovačkog društva ili obavljanju gospodarske djelatnosti)
 4. korak: Utvrditi u koji je razred razvrstano turističko mjesto.
 5. korak: Pronaći u tablici stopu s kojom se množi prihod (članak 9. ili 10. Zakona)

 

PRIMJER OBRAČUNA TZ ČLANARINE za Trgovačko društvo d.o.o.

 1. Osnovna djelatnost – 69.2 Računovodstvene djelatnosti.
 2. Skupina prva – članak 4. Zakona
 3. Mjesto – Varaždin (grad)
 4. A razred
 5. 0,16150%
 6. Turistička članarina = 1.000.000,00 kn x 0,16150 % = 1.615,00 kuna (godišnja članarina).

Mjesečni iznos članarine se dobije tako da se iznos godišnje članarine (1.615,00 kn iz primjera) podijeli s brojem mjeseci poslovanja (12 mjeseci iz primjera) te iznosi 134,58 kn iz gornjeg primjera.

Posebno napominjemo da su ovi primjeri isključivo dani kao primjer zbog čega Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o. ne snosi odgovornost za možebitnu štetu koja kod korisniku može nastati njegovom upotrebom.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Slobodno nam se obratite s pitanjima i komentarima.

Odgovori