Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a od 1.1.2018. godine

Prag za ulazak u sustav PDV-a od 1.1.2018. godine iznosi 300.000,00 kn što znači da ona trgovačka društva i/ili obrti koji u 2017. godini ostvare prihode od isporučenih dobara ili obavljenih usluga veće od 300.000,00 kn obvezni su se upisati u registar obveznika od 1.1.2018. godine.

Ona trgovačka društva i/ili obrti koji su u 2017. godini ostvarili prihode od isporučenih dobara ili obavljenih usluga manje od 300.000,00 kn bez PDV-a obvezni su do 15. siječnja 2018. godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati zahtjev za brisanje iz sustava PDV-a. Do navedenog datuma, pisanim putem, obveznik može zatražiti da se na njega primjeni odredba članka 90. stavak 3. Zakona o PDV-u što znači da obveznik želi ostati u sustavu PDV-a te se time obvezuje ostati upisan sljedeće tri godine. Zahtjev se smatra usvojen ako PU ne donese Rješenje do osam dana od primitka zahtjeva.

U slučaju da je trgovačko društvo dobrovoljno ušlo u sustav PDV-a npr. 2015. godine kojim se obvezalo biti u sustavu PDV-a najmanje pet godina, može prema izmjenjenom i dopunjenom Zakonu o PDV-u (NN 115/16 od 9.12.2016. godine) tražiti izlazak iz sustava, tj. brianje iz registra obveznika PDV-a:

  1. ako su ostvareni ukupni prihodi manji od 300.000,00 kn i
  2. ako su prošle tri kalendarske godine

i to najkasnije do 15. siječnja 2018. godine obaveznom predajom zahtjeva nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Ako obveznik PDV-a želi postati obveznik PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1.1.2018. godine, nadležnoj poreznoj ispostavi mora dostaviti o tome izjavu najkasnije do 31.12.2017. godine.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Slobodno nam se obratite s pitanjima i komentarima.

Odgovori