Terenski dodatak – dnevnica za rad na terenu

 

O DNEVNICAMA ZA RAD NA TERENU

Poslodavac koji šalje radnike na rad na teren (najčešće u djelatnosti graditeljstva unutar RH ili izaslani radnici u Njemačku) može (ali ne mora) radnicima isplaćivati naknadu za rad na terenu koja je neoporeziva.

Naziv Terenski dodatak je zamijenjen s Dnevnica za rad na terenu (u nastavku DRT) donošenjem izmjena Zakona (NN 115/16) i Pravilnika poreza na dohodak (NN 10/17 i 128/17 koji se primjenjuje od 1.1.2018. godine).

Dnevnica za rad na terenu je naknada koju poslodavac isplaćuje radniku koji je poslan na rad izvan svojeg mjesta prebivališta ili boravišta radi obavljanja poslova koji su udaljeni od sjedišta poslodavca ili poslovne jedinice (podružnice) te mjesta prebivališta ili boravišta radnika najmanje 30-ak kilometara, jer poslodavac obavlja takvu djelatnost koja je po prirodi vezana za rad na terenu.

Dnevnica za rad na terenu pokriva troškove prehrane, pića, prijevoza i drugih troškova radnika, osim troškova smještaja koje podmiruje poslodavac temeljem vjerodostojne isprave (račun hotela, apartmana, ugovora o najmu stana i slično). Troškovi smještaja nisu dohodak radnika. DRT može se isplatiti radniku i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem, jer se dnevnica za rad na terenu i dnevnica za službeno putovanje razlikuju. Za DRT nije propisano vrijeme boravka te se dnevnica može isplatiti a ako je radnik radio manje od 8 sati na terenu (uz zadovoljene uvjete prebivališta ili boravišta) dok se dnevnica za službeno putovanje isplaćuje za propisano vrijeme provedeno na službenom putovanju i to od 8 do 12 sati isplaćuje se 1/2 dnevnice (85,00 kn), a za više od 12 sati cijela dnevnica (170,00).

Isplata dnevnice za rad na terenu nije propisana zakonom o radu što znači da poslodavac nije obavezan istu obračunavati i isplatiti, osim ako nije određeno kolektivnim ugovorom u djelatnosti kojoj pripada poslodavac, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Uvjeti za isplatu dnevnice su:

  1. radnici su u radnom odnosu kod poslodavca u RH
  2. djelatnost poslodavca je prirodno vezana za rad na terenu (npr. graditeljstvo)
  3. mjesto rada na terenu mora biti najmanje 30-ak km udaljeno od sjedišta ili podružnice poslodavca ili od mjesta prebivališta ili boravišta radnika.*

*ako je radnik upućen na rad u mjesto koje je unutar 30 km od njegovog mjesta prebivališta ili boravišta nema pravo na dnevnicu za rad na terenu.

 

DNEVNICE ZA RAD NA TERENU UNUTAR RH – U TUZEMSTVU

Neoporezivi iznos dnevnice u RH iznosi 170,00 kn dnevno.

Ako je organizirana prehrana za radnike dnevnica se smanjuje za:

  1. 30% ako je osiguran 1 obrok – iznos dnevnice koja se isplaćuje: 119,00 kn dnevno.
  2. 60% ako su osigurana 2 obroka – iznos dnevnice: 68,00 kn dnevno.

Radnici imaju pravo na dnevnicu za rad na terenu i za neradne dane tj. za subotu i nedjelju ako i te dane borave na terenu (mišljenje Ministarstva financija Porezne uprave).

 

DNEVNICE ZA RAD NA TERENU U EU ILI U INOZEMSTVU

Neoporezivi iznos dnevnice u EU određen je Odlukom za svaku zemlju u koju je radnik izaslan.

Ako je organizirana prehrana za radnike dnevnica se smanjuje za:

  1. 30% ako je osiguran 1 obrok – iznos dnevnice koja se isplaćuje: 49,00 EUR-a dnevno*.
  2. 60% ako su osigurana 2 obroka – iznos dnevnice: 28,00 EUR-a dnevno*.

* primjer izaslanog radnika u Njemačku. Iznos dnevnice 70,00 EUR-a.

Dnevnica se može isplatiti u kunama ili u stranoj valuti (ovisi o državi u kojoj se radi). DRT u inozemstvu se isplaćuje i za izaslane radnike kojima se poslodavac nalazi u RH.

Radnici imaju pravo na dnevnicu za rad na terenu i za neradne dane tj. za subotu i nedjelju ako i te dane borave na terenu (mišljenje Ministarstva financija Porezne uprave).

 

ISPLATA

Isplata dnevnica može se isplatiti i u gotovini (iz blagajne) (NN 128/17 Pravilnika o porezu na dohodak, članak 92. stavak 3. točka 5) ili na tekući račun radnika.

Poslodavac dnevnicu može isplatiti i unaprijed kao predujam.

 

PRIMJER OBRAČUNA

Posebno napominjemo da je ovaj primjer isključivo dan samo kao primjer zbog čega Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o. ne snosi odgovornost za možebitnu štetu koja kod korisnika može nastati njegovom upotrebom.

Obračun dnevnice za rad na terenu u Njemačkoj.

Poslodavac Graditeljstvo d.o.o. iz Varaždina, koji se bavi završnim radovima u graditeljstvu, poslao je svog radnika Ime Prezimenića u Berlin radi obavljanja soboslikarskih radova u stambenoj zgradi u izgradnji. Radnik je krenuo 10.7.2018. godine i vratio se 25.7.2018. godine.

 

Graditeljstvo d.o.o.
Varaždin, Zagrebačka bb
OIB: 12345678910

Obračun dnevnice za rad na terenu
za razdoblje od 10.7.2018. godine do 25.7.2018. godine

za radnika Ime Prezimenić iz Varaždina, OIB: 12345678901 poslanog
na rad u Berlin, Njemačka radi obavljanja poslova soboslikara u stambenoj zgradi na adresi Berlin.

Broj dnevnica: 16.

Iznos: 70,00 EUR.

Ukupno 1.120,00 EUR.

Obračun izvršen dana 27.7.2018. godine.
Srednji tečaj HNB-a na dan obračunan za EURO = 7,394056 kn

Ukupno 770 EUR-a x 7,394056 kn = 8.281,34 kn

 

SVEUKUPNO po ovom obračunu= 8.281,34 kuna.

Potpis radnika:_____________  Likvidatura:_____________
Blagajnik:_____________      Direktor:_____________

Odgovori