Financijski ili operativni leasing

FINANCIJSKI LEASING Financijski leasing omogućuje da nakon isteka ugovora leasinga postanete vlasnikom predmeta leasing-a. Vlasnik (pravni vlasnik) objekta je leasing kuća, a korisnik leasinga je ekonomski vlasnik. prije svega je…

Nastavi čitati Financijski ili operativni leasing

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz