Trenutno pregledavate Sastavljanje i predaja GFI-a u FINA-u za 2017. godinu

Sastavljanje i predaja GFI-a u FINA-u za 2017. godinu

 

Novi Zakon o računovodstvu (NN 78/15 i NN120/16), dio koji se odnosi na sastavljanje i predaja GFI-a u FINA-u za 2016. i 2017. godinu, donio je nekoliko novosti.

Jedna od izmjena je rok za sastavljanje i predaju GFI izvještaja za statističke i druge potrebe koji je pomaknut s 31.3. i produljen do 30.4. tekuće godine što je jednako danu do kojeg je rok za predaju i PD obrasca u poreznu upravu. Rok za predaju GFI-a za statističke potrebe je do ponedjeljka, 30. travnja 2018. godine. Rok za predaju GFI-a s pripadajućim bilješkama i odlukama u svrhu javne objave ostao je nepromijenjen tj. do 30.6. tekuće godine. Rok za predaju u 2018. godini financijskih podataka za 2017. godinu u svrhu javne objave je subota, 30.6.2018. godine. Postoji vjerojatnost i mogućnost da rok bude produljen do ponedjeljka, 2.7.2018. godine. Ostaje otvoreno pitanje hoće li produljen rok biti unutar zakonskog roka, jer iz iskustva prethodnih godina, rok je bio produljen za nekoliko dana uz obavijest i naznaku da se obrasci predaju izvan roka.

SASTAVLJANJE I PREDAJA GFI-a u FINA-u ZA STATISTIČKE POTREBE

GFI za statističke potrebe odnosi se na sve vrste trgovačkih društava, tj. neovisno o veličini i predaju istu dokumentaciju: Bilancu, Račun dobiti i gubitka i Dodatne podatke.

SASTAVLJANJE I PREDAJA GFI-a u FINA-u U SVRHU JAVNE OBJAVE

Kod sastavljanja GFI-a od posebne važnosti potrebno je utvrditi veličinu trgovačkog društva: mikro, mali, srednji ili velik i koji standard financijskog izvješćivanja primjenjuje (HSFI ili MSFI). To je važno zato što će se na temelju toga odrediti na kojim obrascima, koju popratnu dokumentaciju je potrebno priložiti uz GFI za javnu objavu i u kojim rokovima je potrebno predati izvještaje.

GFI za mikro i mala trgovačka društva čini sljedeća dokumentacija:

  1. Bilancu (Izvještaj o financijskom položaju na da 31.12.) u standardnom obliku (aktualni obrazac možete preuzeti ovdje – verzija od 24.1.2018. godine, v.3.0.4., a upute o sastavljanju ovdje)
  2. RDG (račun dobiti i gubitka)
  3. Bilješke (kliknite za kreiranje Bilješki i Odluka)
  4. Odluku o utvrđivanju GFI-a
  5. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Ako je trgovačko društvo obveznik revizije u tom slučaju treba predati i Revizorsko izvješće.

Trgovačka društva istovremeno predati GFI u statističke i u svrhu javne objave do 30.4. tekuće godine te je potrebno označiti oznaku 3 u GFI obrascu na Referentnoj stranici.

PREPORUKA!

Sva trgovačka društva koja do 30.4.2018. godine imaju spremnu dokumentaciju (GFI za statističke svrhe) preporučujemo da pripreme i pošalju i popratnu, potrebnu dokumentaciju (Bilješke i Odluke) u svrhu javne objave.

Bilješke i Odluke možete u dva klika za manje od minute kreirati na sljedećoj web stranici. Isprobajte odmah!

Autor: mag.oec., Danijel Knezić

Odgovori