Radni odnosi u doba koronavirusa – prilagodba i organizacija rada (sve na jednom mjestu)

Aktualne informacije na jednom mjestu na dan 1. travnja 2020. godine

Poslodavci imaju obvezu za svoje radnike aktualne vlastoručno napisane propusnice zamijeniti epropusnicama.

Za predavanje zahtjeva potrebno je imati eGrađani certifikat koji izdaje FINA.

eProspunice izdajemo i mi kao računovodstveni servis za svoje klijente i njihove zaposlenike koji neophodno moraju putnovati.

 

Mjeru koju provodi Vlada RH kroz FINA a odnosi se na Mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti. Trenutna mjera je:

 1. krediti za očuvaje financijske likvidnosti svih banaka u RH
 2. a uskoro će biti dostupne i prijave na mjere: odgoda kredita i reprogram kredita za gospodarske subjekte.

 

Aktualne informacije na jednom mjestu na dan 23. ožujka 2020. godine

PREDAJA ZAHTJEVA za vladinu mjeru očuvanja radnih mjesta

Zahjevi s popratnom dokumentacijom mogu se predati od 23.3.2020. godine od 00:01 sati putem poveznice PREDAJA ZAHTJEVA.

 

PROPUSNICE – ZABRANA NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA

Prema donešenoj Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka od 23.3.2020. godine koja stupa na snagu 24.3.2020. godine Poslodavac, tj. odgovorna osoba u trgovačkom društvu prema članku 2. točka f (putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće) izdaje propusnicu isključivo ako je neophodna, tj. u slučaju nužnosti te ih ne zloupotrebljavati u smislu kršenja Odluke. Skrećemo pozornost da Propusnice Poslodavci izdaju odgovorno u skladu sa svim mjerama sprečavanja epidemije. Odgovornost je i u Vašim rukama!

Odluka (PDF).

PRIMJER PROPUSNICE za pravne osobe u Word formatu.

 

 

Aktualne informacije na jednom mjestu na dan 21. ožujka 2020. godine

SUMNJA NA POJAVU BOLESTI NA RADNOM MJESTU

Ako postoji sumnja o bolesti radnika mora se odmah obavijestiti direktora, stručnjaka o zaštiti na radu ili drugu odgovornu osobu kod poslodavca i kontaktirati nadležnog epidemiologa, zatim postupiti prema preporukama i odmah napustiti radno mjesto i od kuće se telefonom javiti svom liječniku obiteljske medicine.

 

MOGUĆNOSTI POSLODAVCA U RAZDOBLJU PANDEMIJE

Svim poduzetnicima i obrtnicima kojima je poslovanje pogođeno zbog pandemije koronavirusa i smanjenje ili otkaz narudžbi i ugovorenih poslova, na raspolaganju je nekoliko opcija kako bi smanjili negativne učinke na poslovanje i što bezbolnije prebrodili novonastalu situaciju.

Navedene opcije (A i B) su neovisne od vlade, tj. svaki poslodavac samostalno može donijeti sljedeće moguće mjere, rješenja i odluke koje utječu na smanjenje troškova plaće i one koje zadržavaju dosadašnji iznos plaće radnika a u svrhu zadržavanja radnih mjesta.

 

POSLODAVAC

A) Smanjenje plaće i troškova rada poslodavca za očuvanje radnih mjesta

1. NEPLAĆENI DOPUST

Mirovanje radnog odnosa bez plaće. Radnik se odjavljuje s obveznih osiguranja. Odobrava se isključivo na zahtjev radnika. Ako radnik nije uputio zahtjev za neplaćeni dopust, poslodavac može postupiti u skladu s  čl. 11. Pravilnika o doprinosima (NN 1/19), po kojem se za obračun doprinosa za razdoblje neplaćenog dopusta primjenjuje najniža mjesečna osnovica (minimalna plaća).

 

2. PROMJENA SATI RADA (S PUNOG NA NEPUNO) I SMANJENJE PLAĆE

Zbog očuvanja radnih mjesta i radnika, radnicima se može ponuditi smanjenje sati rada (npr. na 1, 2, 4 sata ili prema dogovoru) i plaće recipročno prema satima rada. Promjena se radi aneksom postojećem ugovoru o radu ili otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

3. OTKAZ UGOVORA O RADU – POSLOVNO UVJETOVANI (samo i isključivo kao krajnja mjera)

Zbog novonastalih negativnih gospodarskih okolnosti poslodavac može donijeti odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Pandemijom su posebno pogođene djelatnosti kao što su ugostiteljstvo, turizam, trgovina, prijevozničke i slične djelatnosti. Ova vrsta otkaza znači da radnik može (ako zadovoljava uvjete) primiti naknadu HZZ-a, ali isto tako znači da poslodavac isplaćuje plaću do završetka otkaznog roka i eventualnu otpremninu radniku.

 

B) Zadržavanje plaće radnika:

1. RAD OD KUĆE

Poslodavac treba donijeti pisanu Odluku o radu kod kuće i točno odrediti hoće li svi radnici raditi kod kuće ili određena skupina radnika (stariji, koji boluju od kroničnih bolesti i slično), u kojem razdoblju i kako će se odvijati rad kod kuće.

Potrebno je napraviti i aneks ugovora o radu za rad kod kuće, a prema čl.7. Zakona o radu koji daje pravo poslodavcu da radniku odredi mjesto i način rada, naravno, poštujući prava i dostojanstvo radnika.

2. PLAĆENI DOPUST – SLOBODNI DANI, PREKID RADA

Poslodavac može donijeti Odluku o prekidu rada i udaljavanju radnika s radnog mjesta zbog novonastale situacije za koju radnik nije odgovoran prema čl. 95. st. 3. Zakona o radu. Ta mogućnost se primjenjuje na radnike za koje se može opravdano sumnjati da postoji mogućnost zaraze te su upućeni u samoizolaciju samoinicijativno od strane poslodavca. Odluka se odnosi na kraće razdoblje (do prestanka samoizolacije) i radnicima u tom slučaju pripada puna plaća.

3. “PRISILNI” GODIŠNJI ODMOR

Poslodavac može pojedinačno ili kolektivno donijeti odluku o plaćenom godišnjem odmoru. Može se iskoristiti:

 1. godišnji odmor iz 2019. godine (ako radnici nisu iskoristili a isti moraju iskoristiti do 30. lipnja 2020. godine),
 2. dio godišnjeg odmora za 2020. godinu, ili
 3. cijeli godišnji odmor za 2020. godinu.

4. PRILAGODBA RASPOREDA RADNOG VREMENA

Poslodavac može uvesti:

 • nejednaki raspored radnog vremena
 • promijeniti raspored radnog vremena radnika
 • radno vrijeme preraspodijeliti
 • donijeti odgovarajuću odluku koja bi imala utjecaj na organizaciju radnog vremena (npr. uvođenje smjenskog rada, organizacija rada u timovima i sl.)

5. PLAĆA U SLUČAJU SAMOIZOLACIJE I NAKNADA ZA BOLOVANJE

Plaće se isplaćuje na teret HZZO-a od 1. dana bolovanja zbog (samo)izolacije i bolesti izazvane korona virusom (čl. 41. st. 1. Zakona). Samoizolaciju i karantenu određuje nadležni epidemiolog. Zatim osoba traži doznaku od svog obiteljskog liječnika telefonom ili elektroničkom poštom, a nikako ne odlaskom u ordinaciju. Doznaka ima šifru D0 Izolacija (JOPPD 5201). Osiguranik tada elektroničkom poštom šalje Zahtjev u HZZO za isplatu naknade. Ako radnik radi od kuće, tada neće primati naknadu HZZO-a i o tome mora obavijestiti svog doktora obiteljske medicine.

Na službenim stranicama HZZO-a pročitajte detaljne upute i postupak radnika i poslodavca u slučaju bolesti: Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji.

Više odgovora o plaćama pročitajte na službenim internet stranicama koronavirus.hr.

 

VLADA

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom

CILJ?

 • Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

TRAJANJE MJERE?

 • Od 1.3.2020. godine na dalje, a najduže do 3 mjeseca.

VISINA NAKNADA?

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

TKO?

Djelatnosti:

 • pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 • prijevoza i skladištenja,
 • radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja,
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti

ODNOSI SE i na poslodavaca kod kojeg je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta, a NE odnosi se na veća poduzeća i na njihove na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slične menadžere.

KOME SE ODOBRAVA?

PLUS: Odobrava se poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka.

MINUS: Ne odobrava se potpora ako je došlo pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. na dalje do dana predaje Zahtjeva ako je:

 • postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika* (mikro poduzetnici)
 • postotak pada zaposlenosti veći od 20 posto za mala poduzeća (zapošljavaju do 50 radnika*),
 • postotak pada zaposlenosti veći od 15 posto za srednja poduzeća (zapošljavaju do 250 radnika*), te
 • postotak pada zaposlenosti veći od 10 posto za velika poduzeća (zapošljavaju više od 251 radnika*)

*Zakon o računovodstvu (NN 116/18)

Ukratko, ne odobrava se trgovačkim društvima koji otkazuju ugovore o radu prema navedenim postocima.

Na primjer, ako trgovačko društvo zapošljava 10 radnika i otpušteno je 6 radnika, poslodavac ne može koristiti navedenu mjeru.

KRITERIJI ODOBRAVANJA

 • Pad prometa veći od 20 posto,
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i slično,
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi,
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati samo jedan od navedenih razloga.

Poslodavci koji prime potporu za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu u razdoblju korištenja ove mjere.

Mjeru ne mogu tražiti niti koristiti poslodavci:

 1. koji su unatrag 12 mjeseci registrirali trgovačko društvo i
 2. koji su otvorili trgovačko društvo potporom HZZ-a dobivanjem sredstva za samozapošljavanje.

U te kriterije ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

ŠTO POSLODAVAC TREBA NAPRAVITI

U zahtjevu mora opisati razloge traženja potpore i dokazati da zadovoljava kriterije, tj. uvjete što pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga.

Dokazi su:

 • otkazi ugovori o radu,
 • otkazani ugovoreni poslovi,
 • problemi u transportu i isporuci robe ili
 • problemi u nabavci repromaterijala i sirovina i drugo
 • obrazloženje pada prihoda,
 • dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Zahtjev će se predavati on-line, elektroničkom poštom ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca. Adresar HZZ-a (klik na link).

OBVEZA POSLODAVCA KOJI PRIMI POTPORU

Zadržavanje broja radnika na dan podnošenja Zahtjeva u dvostrukom vremenu korištenja mjere što znači ako poslodavac koristi mjeru 3 mjeseca ima obvezu zadržavanja broja radnika 6 mjeseci.

Ako u tom razdoblju dođe do otkaza ugovora o radu, poslodavac ima 8 dana da obavijesti HZZ o točnom datumu otkaza i razlogom.

Opravdani otkazi ugovora o radu:

 • istek ugovora na određeno,
 • sporazumni otkaz na zahtjev radnika,
 • osobno uvjetovani otkaz,
 • odlazak radnika u mirovinu i
 • otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Neopravdani otkazi ugovora o radu:

 • krivnjom poslodavca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA?

Tablicu, popis i izjavu popunjava i dostavlja poslodavac (ručno ili na računalu ispuniti pod točkom 2., 3. i 4.):

 1. Obrazac zahtjev – potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) – zahtjev se ispunjava se online
 2. Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19)
 3. Popis-radnika-po-mjerama-APZ
 4. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID – 19)
 5. Dostaviti fotokopiju Odluke Stožera civilne zaštite ako je poslovanje trgovačkog društva obustavljeno odlukom SCZ-a.

Sažetak mjera možete u PDF-u preuzeti i klikom na poveznicu.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Odgovori