Promotivni meterijali ili uzorci proizvoda

Takvu nabavku i isporuku promotivnog materijala potrebno je evidentirati u knjigovodstvu.

Potrebno je zadovoljiti nekoliko uvjeta da isporuke ne budu oporezive prema zakonu o porezu na dobit, tj. da ne povećava dobit:

  • promotivni materijali koji se dijele besplatno kupcima ne smiju biti skuplji od 160,00 kn bez PDV-a.
  • dobra trebaju biti posebno obilježena kao “UZORAK”, “TESTER”, „NIJE ZA PRODAJU“ i slično
  • trebaju predstavljati vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti i
  • daju se u razumnim količinama.

Razumnim količinama smatra se ona količina koja je potrebna za procjenu uzorka koji se daje kako bi potencijalni kupac mogao nabaviti takva dobra.

Odgovori