PDV od 1.1.2018. godine za osobni automobil

Nabava osobnih automobila od 1.1.2018. godine

Na nabavu novih osobnih i drugih sredstava za osobni prijevoz nabavne vrijednosti u iznosu do 400.000,00 kn (bez PDV-a i trošarina)  po vozilu, obveznicima poreza na dobit koji su registrirani, tj. upisani u registar PDV-a, priznaje se PDV, tj. odbitak pretporeza u iznosu 50% vrijednosti što do sada nije bilo moguće.
To znači da se 50% PDV-a na ulaznim računima za kupovinu osobnog automobila, za najam, gorivo i održavanje priznaje 50% zaračunatog PDV-a. Do sada je bilo ograničeno samo na osobna vozila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti i za ta vozila se i dalje primjenjuje 100% obračunatog poreza (preprodaja, rent-a-car, autoškole, taksi, itd.).
Nadalje, od 1.1. 2018. porezno priznati rashodi se smanjuju sa 70 na 50 posto troškova amortizacije, goriva, održavanja, najma osobnih vozila, registracije i 100 posto troškova osiguranje i porez na cestovna motorna vozila.
Primjer: Ako trgovačko društvo koje zadovoljava gore navedene uvjete nabavi automobil u vrijednosti od 100.000,00 kn + 25.000,00 kn PDV-a, priznaje se 50.000,00 kao osnovica i 12,500,00 kn PDV-a.

Korištenje službenog vozila u privatne svrhe od 1.1.2018. godine

Trgovačkim društvima koja su u vlasništvu osobnog vozila od 2017. godine je omogućeno da zaposlenik koristi službeno vozilo i u privatne svrhe. U takvom slučaju porezno priznati rashodi su 100% svih troškova ako obračunavaju plaću ili drugi dohodak u naravi osobi koja koristi to pravo.

Od 1.1.2018. godine novo je to što se pravo korištenja osobnih automobila u vlasništvu pravne osobe u privatne svrhe proširuje i na fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod tog trgovačkog društva ako se toj se fizičkoj osobi obračunava drugi dohodak u naravi. To će trgovačkim društvima svojim prokuristima i članovima skupština koji nisu zaposlenici tog društva omogućiti korištenje službenih vozila u privatne svrhe i sve troškove povezane s korištenjem tih osobnih automobila u 100% porezno priznatom iznosu što znači i smanjenje porezne osnovice kod obračuna poreza na dobit (100% porezno priznati trošak).

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.
Slobodno nam se obratite s pitanjima i komentarima.

Odgovori