Nepuno radno vrijeme 2017. godine

Nepuno radno vrijeme 2017. godine

Rad u nepunom radnom vremenu

U nepunom radnom vremenu mogu raditi zaposlenici koji su već zaposleni u nekom drugom trgovačkom društvu, u punom ili nepunom radnom vremenu, i umirovljenici korisnici starosne mirovine bez obustave isplate mirovine.

U RH broj radnih sati ne smije prijeći 40 sati tjedno. Ako radnik i poslodavac sklope ugovor o radu na manje od 40 sati tjedno tada je to ugovor na nepuno radno vrijeme. Nepuno radno vrijeme može biti od npr. 5, 10, 20, 35 sati tjedno, a najkraće trajanje rada je 1 sat tjedno.

Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku.

Radnik koji ima manje od 40 radnih sati tjedno može raditi kod više poslodavaca uz uvjet da zbroj svih sati kod svih poslodavaca ne prelazi i ne smije prijeći 40 sati tjedno prema Zakonu o radu (NN 93/14).

Ugovor o radu u nepuno radno vrijeme sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Iznimno može biti sklopljen i na određeno vrijeme koje je uvjetovano objektivnim razlozima.

Radnik koji je zaposlen kod jednog poslodavca uz ugovor na puno radno vrijeme može biti zaposlen kod drugog poslodavca s ugovorom u nepunom radnom vremenu najduže 8 sati tjedno uz pisanu suglasnost prethodnog poslodavca.

Umirovljenici starosne mirovine mogu sklopiti ugovor o radu do najviše 20 sati tjedno kod poslodavca kod kojeg su radili u trenutku umirovljenja uz novi ugovor o radu te se mirovina i dalje isplaćuje. Osobe koje su u invalidskoj mirovini radi profesionalne nesposobnosti za rad mogu sklopiti ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme, ali se iznos, tj. isplata mirovine se nastavlja, ali umanjuje.

Prava radnika koji je zaposlen u nepuno radno vrijeme:

  1. ima pravo na tjedni odmor od neprekidno, minimalno 24 sata nedjeljom (ili dan koji prethodi i slijedi nedjelji) i na dnevni odmor od 12 sati neprekidno u 24 sata u jednom radnom danu,
  2. ima pravo na godišnji odmor od 4 tjedna kao i radnik zaposlen u puno radno vrijeme uz isplatu naknade plaće kao da je radio za sate prema ugovoru,
  3. ima pravo na regres, jubilarnu nagradu, božićnicu i slično razmjerno ugovoru o radu, tj, satima. Isplate neoporezivih isplata se zbrajaju kod različitih poslodavaca. Ako je radnik ostvario to pravo i isplaćeno mu je kod jednog poslodavca obavezan je prije isplate pismeno obavijestiti o isplaćenom iznosu. Godišnji neoporezivi iznos za jednog radnika iznosi 2.500,00 kn. PRIMJER: Ako je radniku isplaćena prigodna nagrada od 2.000,00 kn kod jednog poslodavca, mora pismeno o tome obavijestiti drugog poslodavca. Drugom poslodavcu ostaje 500,00 kuna neoporezivog iznosa. Ako drugi poslodavac isplati 1.500,00 kn i prijeđe neoporezivu granicu od 2.500,00 kn tretira se kao isplata plaće i drugi poslodavac dužan je na taj iznos uplatiti doprinose i poreze.
  4. nema pravo na dnevni odmor od 30 minuta neprekidno ako je radno vrijeme kraće od 6 sati dnevno.
PRIMJER IZJAVE (Posebno napominjemo da je ovaj primjer isključivo dan samo kao primjer zbog čega Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o. ne snosi odgovornost za možebitnu štetu koja kod korisnika može nastati njegovom upotrebom).

Ime Prezime

Ulica i broj, Grad

OIB: 12345678910

Za: Trgovačko društvo d.o.o.

Ulica i broj, Grad

OIB: 12345678910

IZJAVA O ISPLAĆENOM REGRESU 2017. GODINE

Izjavljujem da mi je drugi poslodavac (Poduzeće j.d.o.o., Ulica i broj, Grad, OIB: 12345678910) kod kojeg radim na nepuno radno vrijeme 1.7.2017. godine isplatilo regres u iznosu 2.000,00 kn.

U Mjestu, dana 15.8.2017. godine

Potpis

_______________________

Autor: mag.oec. Danijel Knezić

Slobodno nam se obratite s pitanjima i komentarima.

Odgovori