Neoporezivi primici

NEOPOREZIVI PRIMICI RADNIKA 2018. i 2019. GODINE

Novosti od 1.12.2018. godine.

Od 1.12.2018. godine stupio je na snagu novi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika poreza na dohodak (NN 106/18). Donošenjem  je uvedena mogućnost neoporezive isplate nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje, tj. unutar jedne kalendarske godine.

Kao i do sada ostaje mogućnost isplate prigodne nagrade, tj. neoporezivih primitaka radnicima (božićnice, uskrsnice, godišnji odmor i ostalo) do propisanih 2.500,00 kn godišnje, što znači unutar jedne kalendarske godine.

Navedeni neoporezivi, propisani iznos do 5.000,00 kn je dodatna mogućnost poslodavca da nagradi radnika za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja kao što je dodatna plaća i/ili dodatak uz plaću.

Ukupni iznos neoporezivih primitaka po radniku unutar jedne porezne ili poslovne godine iznosi 7.500,00 kn.

Ako je poslodavac u 2018. godini isplatio i iskoristio mogućnost neoporezive isplate do 2.500,00 kn prigodne nagrade, u 12. mjesecu 2018. godine može iskoristiti mogućnost dodatne isplate do 5.000,00 kn neoporezivo.

Isplate se moraju isplaćivati isključivo na tekući račun radnika i nikako nije dozvoljena isplata u gotovini.

Ako radnik ima više poslodavaca kod kojih je zaposlen na nepuno radno vrijeme dužan je od svakog pribaviti potvrdu u kojoj je navedeno koliko je neoporezivih primitaka primio od svakog poslodavca unutar godine kako se ne bi prekoračio neoporezivi maksimalni godišnji iznos.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Odgovori