Minimalna bruto i neto plaća u 2018. godini

Pročitajte i o minimalnoj bruto i neto plaći u 2019. godini.

OSNOVNO O MINIMALNOJ BRUTO I NETO PLAĆI U 2018. GODINI

Minimalna bruto plaća za 2018. godinu za puno radno vrijeme iznosi 3.439,80 kn, tj. iznos neto minimalna plaće za 2018. godinu iznosi 2.751,84 kn za cijeli mjesec što je neto povećanje za 131,04 kn u odnosu na 2017. godinu.

Minimalna plaća obračunava se za siječanj 2018. godine, tj. u (najčešće) veljači za 1. mjesec.

Na iznos minimalne plaće dodatno se obračunavaju sati za prekovremeni rad, noćni rad, rad blagdanom i rad nedjeljom, tj. ti sati ne ulaze u minimalnu plaću već ju povećavaju.

SMANJENJE DOPRINOSA NA BRUTO PLAĆU ZA 50%

Kod obračuna minimalne plaće postoji mogućnost da poslodavac smanji osnovicu za obračun doprinosa na plaću (to su doprinosi za zdravstveno osiguranje 15%, zaštita zdravlja na radu 0,5% i za zapošljavanje 1,7%) minimalne plaće za 50%, ali samo za isplate do iznosa i za iznose minimalne plaće. To znači da se takva pogodnost može primijeniti za radnike koji su u prethodnim mjesecima (zaključno sa 12.mjesecom 2017. godine) imali ugovorenu i primali su minimalnu plaću i koji imaju i u 2018. godinu ugovorenu minimalnu plaću.

Doprinosi NA plaću koji su ključni za novi obračun su doprinosi za zdravstveno osiguranje 15%, zaštita zdravlja na radu 0,5% i za zapošljavanje 1,7% i plaća ih poslodavac, a doprinosi IZ plaće su doprinosi za mirovinsko osiguranje (MO 1. stup 15%, MO 2. stup 5% ili ako radnik ima samo MO. 1. stup onda je 20%) i plaća ih radnik. Radnik dobije neto plaću koja se obračuna tako da se od bruto plaće oduzmu doprinosi IZ plaće.

Ta pogodnost prestaje onog trenutka kad radnik s poslodavcem ugovori i primi plaću višu od minimalne.

SMANJENJE DOPRINOSA – NOVOZAPOSLENI RADNICI

Ako je radnik zaposlen, prema ugovoru o radu, na puno radno vrijeme i na minimalnu plaću, poslodavac pogodnost smanjenja doprinosa NA plaću može početi koristiti tek nakon proteka godine dana od dana zaposlenja.

PRIMJER OBRAČUNA MINIMALNE PLAĆE ZA SIJEČANJ 2018. GODINE

Radnik ima ugovorenu minimalnu bruto plaću (3.439,80 kn), ima osobni porezni odbitak i nema prireza na porez. Siječanj ima 184 radnih sati (176 sati + 8 sati praznik). Za ovaj primjer, radnik je radio na praznik.

IZRAČUN:

Cijena 1 sata iznosi 18,70 kn, bruto (3.439,80 kn / 184 sata).

176 sati = 3.291,20 kn (satnica je 100% vrijednosti)

8 sati = 224,40 kn rada na praznik (satnica je 150% vrijednosti, jer je dodatak za rad na praznik 50%, dakle 18,70*8=149,60 kn te 149,60 kn * 150%=224,4 kn)

Ukupna bruto plaća: 3.515,60 kn.

PRIMJER IZRAČUNA DOPRINOSA NA BRUTO PLAĆU (nastavak primjera) koju plaća poslodavac (radnik ne osjeti ovu promjenu)

Zdravstveno osiguranje: 15% od 1.719,90 kn = 257,99
Zaštita zdravlja na radu: 0.5% od 1.719,90 kn = 8,60 kn
Za zapošljavanje: 1.7% od 1.719,90 kn = 29,24 kn*
tj. ukupno 295,82 kn.
*Kod izračuna plaće za ugovorenu minimalnu plaću doprinosi NA se obračunavaju na 50% pune osnovice za doprinose. Puni iznos doprinosa na plaću je 591,65 kn.

MINIMALNA PLAĆA ZA ČLANA UPRVE (DIREKTORA)

Za člana uprave trgovačkog društva povećana je bruto plaća te minimalna bruto plaća za 2018. godinu za puno radno vrijeme iznosi 5.213,00 kn.

Prema Zakonu o izmjenama zakona o minimalnoj plaći (NN 130/2017 od 20.12.2017. godine) na člana uprave društva ne odnosi se primjena smanjenja doprinosa na plaću od 50% (čl.1. st.7). To znači ako direktor Društva ima ugovorenu minimalnu plaću, doprinose na plaću obračunava i plaća u punom iznosu, jer se pogodnost od 50% može koristiti samo na radnika s ugovorom o primanju minimalne plaće (čl.1. st.4).

Odgovori