Minimalna bruto i neto plaća u 2019. godini

Osnovno o minimalnoj bruto i neto plaći 2019. godine

Minimalna, najniža moguća bruto plaća 2019. godine za puno radno vrijeme iznosi 3.750,00 kn, tj. iznos neto minimalne plaće 2019. godine koju će radnik primiti iznosi 3.000,00 kn za cijeli mjesec što je neto povećanje za 248,16 kn u odnosu na 2018. godinu.

Minimalna plaća u navedenom iznosu počinje se isplaćivati za siječanj 2019. godine, tj. najčešće u veljači za 1. mjesec.

Za nepuno radno vrijeme najniža isplata plaće za određeni mjesec izračunava se tako da se minimalna plaća obračuna razmjerno prijavljenim satima rada.

PRIMJER: Plaća za siječanj 2019. godine. Radnik je prijavljen na 3 sata dnevno što je 15 sati tjedno. Ukupno za siječanj: odrađenih sati je 69 od ukupnih 184. 3.750,00 kn/184 = 20,38 kn po satu. 69 sata pomnožimo s 20,38 kn koliko iznosi satnica za 1. mjesec i iznos bruto plaće iznosi 1.406,25 kn.

Doprinosi na plaću

Od tri doprinosa koji se obračunavaju na plaću (tzv. bruto 2) koje plaća poslodavac ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje za nezaposlenost od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%, ukupno 2,2 %, dok se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava se s 15% na 16,5%, tj. za 1,5%.

Kolektivni ugovori i minimalna plaća

Određeni sektori, kao na primjer građevinska djelatnost, imaju propisane minimalne iznose plaća prema kolektivnom ugovoru i tarifnim iznosima koji su viši od osnovnih zakonski propisanih iznosa minimalne plaće.

PRIMJER: Za radnika 3. grupe poslova koji podrazumijevaju srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova (npr. KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač,…) minimalna plaća iznosi 4.875,00 kn mjesečno za puno radno vrijeme. Koeficijent iznosi 1,30, tj. 3.750,00 kn pomnoženo s 1,3 i dobije se minimalna plaća za KV radnika.

Smanjenje doprinosa na plaću 2019. godine za 50%

Poslodavci koji su koristili olakšicu 50% na doprinose na plaću, tj. za radnike koji su imali ugovorenu i primali su minimalnu plaću u 2018. godini istu neće moći koristiti za novozaposlene radnike već samo na one koji su ranije koristili tu olakšicu.

Izuzetak su radnici koji su prema prošlogodišnjem zakonu trebali najmanje 12 mjeseci primati minimalnu plaću da bi stekli uvjete za olakšicu od 50% za doprinose na plaću. Ako se taj uvjet ispuni u 2019. godini moći će u 2019. godini koristiti olakšicu 50%, dok će se ona 2020. godine smanjiti na 25%.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Odgovori