Trenutno pregledavate Likvidatura (ovjera) računa
Likvidatura računa

Likvidatura (ovjera) računa

Ovlaštena osoba trgovačkog društva, prije dostave računa svom računovodstvenom i knjigovodstvenom uredu, dužna je prema zakonu o računovodstvu ovjeriti (likvidirati) kako svoje izlazne račune tako i sve ulazne račune dobiven od dobavljača.

Što to znači?

To znači da direktor trgovačkog društva internim aktom ovlašćuje osobu ili više njih, tj. likvidatora/e koja kontrolira vjerodostojnost svih računa te ih svojim potpisom ovjerava. Kontrola vjerodostojnosti se provodi na tri način:

  1. provjerava se da li račun sadrži sve stavke prema zakonu o PDV-u (čl.79 – Obavezni sadržaj računa) te zakon o fiskalizaciji (čl. 9, obavezni elementi računa).
  2. provjeravaju se računske operacije na računu (osnovica, iznos PDV-a te ukupan iznos računa).
  3. provjera da li je poslovni događaj na računu zabilježen onako kako se i dogodio.

 

Bitno je da se na računu jasno vidi koja je osoba račun obradila.

 

Račun je potrebno potpisati i naznačiti datum obrade računa. Ako vam je lakše i preglednije postoji mogućnost da kupite štambilj s navedenim oznakama, ali nije zakonom propisano. Ako koristite štambilj, potrebno je u Odluci to napomenuti.

Smisao potpisa likvidatora je označavanje dokumentacije od strane odgovorne osobe – likvidatora ili kontrolora, čime se ta osoba štiti od neželjene, moguće i podmetnute dokumentacije. S druge strane, taj potpis nosi i odgovornost, tj. potvrdu da je odgovorna osoba upoznata s dokumentacijom koja se nalazi u knjigama poduzetnika.

 

PRIMJER (Posebno napominjemo da je primjer isključivo dan kao primjer zbog čega Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o. ne snosi odgovornost za možebitnu štetu koja kod korisnika može nastati njegovom upotrebom).

“PODACI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Na temelju čl. 9., st. 7. Zakona o računovodstvu (NN 120/16) donosim Odluku o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu vjerodostojnosti isprava – likvidatora u društvu Trgovačko društvo d.o.o.

Imenujem Računa Računovića (OIB: 12345678910) likvidatorom.

DOKUMENTACIJA (npr. Izlazni računi – ime i prezime; Ulazni računi; Bankovni izvodi; Putni nalozi; Narudžbenice; Primke; Kalkulacije; Matična evidencija, evidencija o radnom vremenu za obračun plaće, ostala dokumentacija)

Za likvidaturu računa koristi se štambilj sadržaja: …

U MJESTU, DATUM

POTPIS I ŠTAMBILJ”

 

Autor: mag.oec. Danijel Knezić

Slobodno nam se obratite s pitanjima i komentarima.

Odgovori