Izlazak iz sustava PDV-a 2019. godine

Trgovačka društva koja su upisana u registar obveznika PDV-a tj. obračuna i plaćanja PDV-a mogu poslati zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a 2019. godine, ako žele, na dva načina, tj. ispunjavanjem dva uvjeta:

  • slanjem zahtjeva za izlazak i
  • gubitkom svojstva poreznog obveznika

Porezni obveznik može poslati zahtjev za brisanjem iz registra obveznika PDV-a do najkasnije 15. siječnja 2019. godine ako su ispunjena dva uvjeta:

  1. oporezive isporuke u prethodnoj poslovnoj godini su bile manje od 300,000,00 kuna
  2. da je istekao rok obveze ostanka u sustavu. Oni obveznici koji su 2018. godini ušli u sustav PDV-a po sili zakona mogu nakon godine dana, uz ispunjene navedene uvjete, zahtijevati izlazak iz sustava. Oni obveznici koji su “dobrovoljno”, tj. samovoljno ušli u sustav PDV-a moraju ostati upisani u registar najmanje 3 godine.

Pod 3. uvjet možemo napomenuti da je obavezno podnijeti zahtjev nadležnoj poreznoj ispostavi u kojoj se nalazi sjedište poreznog obveznika.

U nastavku smo za vas pripremili primjere zahtjeva za izlazak iz sustava PDV-a za obveznike koji su ušli u sustav po sili zakona i za “dobrovoljce.”

PREUZMITE OBRASCE:

Pregledajte i preuzmite i ostale naše obrasce.

Autor: Danijel Knezić, mag.oec.

Odgovori