Politika zaštite okoliša Čuvajmo šume tvrtke Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o.

Kao što odgovorno pristupa svojem poslovanju, Centar za računovodstvo Knezić j.d.o.o. (Društvo) velik rad i trud ulaže u društveno odgovorno poslovanje, čime nastoji doprinijeti zajednici u kojoj posluje. Jedna je od glavnih društveno odgovornih aktivnosti je i briga o okolišu.
Društvo se obvezalo provoditi politiku zaštite okoliša i time poštovati načela održivog poslovanja. Naime, očuvanje okoliša nužan je preduvjet održivog razvoja te jamstvo zdrave budućnosti zajednice.
Provedbom politike zaštite okoliša Čuvajmo šume Društvo želi odgovorno upravljati resursima kojima se koristi u svakodnevnom poslovanju. Na primjer, papirom i otpadom.

Kako bi postiglo svoje ciljeve, Društvo je uvelo sustav upravljanja okolišem na sljedeći način:

  • očuvanju prirodnih resursa odgovornim korištenjem papira te sustavnim radom na smanjenju ispisa na papir već spremanje u PDF i pohranu u cloud servis
  • ispunjavanju svih važećih zakonskih propisa
  • korištenju recikliranog papira te kontinuiranom radu na smanjivanju otpadnog papira uvođenjem postupne digitalizacije cjelokupnog poslovanja
  • uvođenju sustava razvrstavanja otpada te aktivnoj promociji odgovornog gospodarenja otpadom među zaposlenicima

Navedenim pristupom Društvo želi potaknuti i druge da pokažu odgovornost prema zaštiti okoliša te odgovornost prema zaposlenicima trećim stranama i javnosti.

Član Društva: Danijel Knezić, mag.oec.

U Nedelišću, 12. siječnja 2019. godine