Cjenik

U nastavku pregledajte cjenik knjigovodstvenih usluga te pogledajte i naš program pogodnosti.

Prvo pitanje koje potencijalni klijenti pitaju je cijena. Naša cijena je proporcionalna sa stručnošću, znanjem i iskustvom. To je prava vrijednost koju vi dobivate za svoj novac, tj. cijenu naših usluga!


Cijena računovodstvenih usluga ovisi o zahtjevnosti obrade i količini dostavljenih dokumenata koje je potrebno obraditi (proknjižiti).

 

Cijena računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga ovisi o više faktora. Polazimo od sljedećih točaka:

  1. vrsta djelatnosti (uslužna, graditeljstvo, trgovina ili proizvodnja)
  2. oblik obavljanja djelatnosti (j.d.o.o., obrt, itd.)
  3. broj računa (URA i IRA, mjesečno)
  4. broj bankovnih izvoda (mjesečno)
  5. broj zaposlenika, tj. obračun plaća
  6. obračun PDV-a
  7. zahtjevnost obrade (poslovno i porezno savjetovanje)
  8. ostale usluge (obračun kamata, priprema razne poslovne dokumentacije)

Poziv

Ako trebate kvalitetno računovodstveno rješenje

Obratite nam se s povjerenjem! Mi smo vaš poslovni partner i poslovna podrška na svakom vašem koraku. Uvjerite se u kvalitetu naših usluga.
Zatražite neobaveznu ponudu, a nakon naše okvirne ponude dogovaramo sastanak na kojem dogovaramo sve usluge i cijenu. Kad dogovorimo sve usluge koje su vam potrebne te cijenu naših usluga vi točno znate što sve dobivate za svoj novac.
Danijel Knezić
direktor
startup - Novoosnovana društva

Tek ste započeli s poslovanjem
od

700,00 kn

Vaš osobni računovodstveni asistent

Redoviti pregledi i usklađivanje sa zakonima

1 zaposlen, do 20 računa

Obračun PDV-a

Priprema osnovnih ugovora

Paket premium

Najtraženiji paket
od

1.200,00 kn

Vaš osobni računovodstveni asistent

Redoviti pregledi i usklađivanje sa zakonima

Do 10 zaposlenih, do 70 računa

Obračun PDV-a

Priprema osnovnih ugovora

Paket platinum

Najbolje računovodstveno iskustvo
od

2.200,00 kn

Vaš osobni računovodstveni asistent

Redoviti pregledi i usklađivanje sa zakonima

Do 25 zaposlenih, do 120 računa

Obračun PDV-a

Priprema osnovnih ugovora

Vaš osobni računovodstveni asistent – pratimo vas u poslovanju i inzistiramo na konstantnoj međusobnoj komunikaciji, te komuniciramo s poreznom, mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem.

Redoviti pregledi i usklađivanje sa zakonima – pratimo zakonske promjene i informiramo vas o istima te usklađujemo vaše poslovanje s novim propisima.

Broj zaposlenih i broj računa – u kompletu dobivate prijavu radnika i ugovor i broj računa (URA i IRA) koji se mjesečno knjiži.

Obračun PDV-a – mjesečni obračun prema dostavljenim računima.

Priprema osnovnih ugovora – ugovor o najmu, o radu, o eventualnim pozajmicama,…

 

 

Cjenik je važeći od 1. listopada 2018. godine.
PDV nije obračunat jer je trgovačko društvo izvan sustava PDV-a.

Odobravamo cassa sconto (umanjenje računa) od 5% do 10% iznosa označenog na računu za plaćanja do valute, tj. dospijeća naznačenog na računu.