Sastavljanje i predaja GFI-a u FINA-u za 2017. godinu

 

Novi Zakon o računovodstvu (NN 78/15 i NN120/16), dio koji se odnosi na sastavljanje i predaja GFI-a u FINA-u za 2016. i 2017. godinu, donio je nekoliko novosti.

Jedna od izmjena je rok za sastavljanje i predaju GFI izvještaja za statističke i druge potrebe koji je pomaknut s 31.3. i produljen do 30.4. tekuće godine što je jednako danu do kojeg je rok za predaju i PD obrasca u poreznu upravu. Rok za predaju GFI-a za statističke potrebe je do ponedjeljka, 30. travnja 2018. godine. Rok za predaju GFI-a s pripadajućim bilješkama i odlukama u svrhu javne objave ostao je nepromijenjen tj. do 30.6. tekuće godine. Rok za predaju u 2018. godini financijskih podataka za 2017. godinu u svrhu javne objave je subota, 30.6.2018. godine. Postoji vjerojatnost i mogućnost da rok bude produljen do ponedjeljka, 2.7.2018. godine.

Pročitajte više u sljedećem članku.

Autor: mag.oec., Danijel Knezić

Odgovori